Mokytojai - apie bhadžianas


Mokytojai - apie bhadžianas

Bhagavanas Šri Satja Sai Baba


„Gyvenimas yra giesmė; giedokite ją... Tegul visas jūsų gyvenimas tampa bhadžiana. Tikėkite, kad Dievas yra visur ir visada, semkitės stiprybės, paguodos ir džiaugsmo, širdyje apdainuodami Jo garbę. Tegul melodija ir darna liejasi iš jūsų širdžių, ir tegul visi džiaugiasi ta meile, kurią jūs išreiškiate giedodami”.

 Babadži

„Gal pakalbėkime apie sanskritą ir mantras? Daugelis tų, kurie jogos kelyje, yra susitelkę į šiuos dalykus. Daugelis dvasinių ieškotojų, kuriuos matau, ypač Vakarų pasaulyje, sako: „O ne! Mantros ne man! Džapa tik Indijai!" Aš sakau jums, vaikai, kad sanskritas yra puikiai išstudijuota ir nugludinta kalba! Kiekviena raidė buvo parinkta ypatingai vibracijai, veiksmui ir atsakui sukurti. Tai yra VACH! Daugelis išminčių ir senolių naudojo ją išmintingai, su intencija, tyrumu ir tikslu, suvokdami kiekvieną garsą ir žodį ir susiliedami su jų ypatingu pulsavimu ir vibracija! Kai kas nors kartoja mantrą, jis arba ji gauna šio pulsavimo ir vibracijos palaiminimą, kai naudojama teisinga intonacija. Visi energijos sūkuriai yra paveikiami ir gimsta vidinė palaima!


Tai yra sena, Amenai, vaike, bet [mantrų kalbėjimas] yra geriau nei visi tie dalykai, kuriuos žmonės naudoja, kaip tariamai gerinančius savijautą ir plečiančius, kaip Prozaką, Valiumą, Ekstazi ir tuos dirbtinai sukurtus kvaišalus. Sanskritas yra daug sveikiau ir taip pat pigiau. Mantra, guru perduota sekėjui, yra tikras palaiminimas! Tai yra energijos perdavimas. Tai yra lyg gydytojo padaryta injekcija!

Šaltinis: Diktuota Mahaavataro Šri Babadži Nagaradž automatiniu rašymu Ivonne Delaflor. „Kvietimas mylėti. 108 priminimai nušvitusiems"

Šri Šri Ravi Šankaras  

„Yra trys bendravimo būdai: protų – kai kalbatės, širdžių – kai dainuojate, ir sielų – kai tylite. Susitikęs su žmonėmis dažniausiai bendrauji protu. Kalbiesi, postringauji – jūsų bendravimas vyksta tiktai intelekto lygmeniu. Gamtoje imi dainuoti – su gamta bendrauji širdimi. O šalia guru galva ištuštėja – pamiršti visus klausimus. Tuomet bendrauja sielos.Su žmonėmis tau labiau patinka bendrauti protu. Kartu su kitais dainuoji retai, išskyrus ypatingas progas. Dainuoti kliudo tavo ego. Dainuodamas drauge su kitais „nusileidi” į širdį arba jausmų lygmenį. Kai kas gerai jaučiasi tik klausydamas muzikos. Kiti gali dainuoti tik būdami vieni. Dar kiti dainuoja norėdami atkreipti į save dėmesį arba sužavėti aplinkinius. Yra mėgstančiųjų prisidėti tik kai dainuoja visi. Visus šiuos dainavimo būdus paskatina ego.Bhadžian reiškia dalijimąsi – dalijimąsi, kylantį iš paties giliausio mūsų egzistencijos lygmens. Bhadžian yra tikrasis dalijimasis. Jeigu galėtum nuoširdžiai dainuoti kartu su žmonėmis, tavo ego subyrėtų. Vaikai gali dainuoti drauge su kitais, nes jie neturi ego. Kad dainuotum su nepažįstamuoju, turi būti išsilaisvinęs nuo ego.Proto lygmenyje ego yra saugus. Širdies lygmuo jį sulaužo, o sielos lygmuo – ištirpdo. Negalėjimas bendrauti visuomet kyla iš ego.”

„Senovės sanskrito kalboje yra patarlė, bylojanti, kad rišių ir nušvitusiųjų žodžiai kaipmat virsta patirtimi. Visas tavo kūnas sudarytas iš atomų. Šios tiesos suvokimas sužadina tavo energiją ir pakylėja sąmonę. Kai giedi bhadžianas, kiekvienas tavo kūno atomas sugeria garso energiją. Kaip mikrofonas sugeria garsą ir paverčia jį elektra, taip ir kūnas sugeria garsą ir paverčia jį sąmone. Tai giedant bhadžianas, visas kūnas pasineria į energiją, ir vyksta transformacija. Jeigu sėdi ir klausai apkalbų ar įnirtingos muzikos, visa tai sugeria tavo kūnas. Bet jei tu girdi žinias ar iš viso širdies dainuoji – tai pakylėja tavo sąmonę.”

*   *   *   *   *