MANTRŲ/BHADŽIANŲ/KIRTANO VAKARAS
„Tai laikas, kai protas nurimsta, o siela išskleidžia sparnus ...“
Atlieka: Ričardas Kairaitis (vokalas, fisharmonija),
Saulius Kairaitis (džiambė/būgnas, gitara)
Kiekvieną trečiadienį, 19 val.
Vilnius, Žemaitės g. 21, 3 įėjimas, 4 aukštas.
Prieš ateinant patikslinti laiką ar nėra kokių pasikeitimų – strazdo@gmail.com arba 867603096


Mantrų galia
“Sanskrito mantrų poveikis yra toks, kad tu po jų namo grįžti, jausdamas šviežumą kiekvienoje savo ląstelėje ...“
Mantra yra tai, kas sujungia fizinį ir dvasinį pasaulį į viena. Sanskrito mantros „gimė“ didiesiems Indijos jogams po gilių meditacijų ir pasinėrimo į savo Tikrąjį „Aš“, Savastį ir jos buvo perduodamos iš lūpų į lūpas ... Taip atsirado ir vedos. Vedos nėra kokios nors vienos šalies išskirtinė nuosavybė. Nors ištakomis laikoma Indija, jos yra visuotinės ir nepriklauso kokiai nors vienai kultūrai.
Giedantys sanskrito mantras, o taip pat jas girdintys, prisiliečia prie kažko labai sakralaus. Skiemuo „man“ žymi tyrinėjimo procesą, o „tra“ reiškia gebėjimą pereiti, persikelti, išsilaisvinti, išsigelbėti. Mantra yra tai, kas gelbsti, protui į ją koncentruojantis. Mantros yra skiemenys, žodžiai, frazės ir eilės, kurios kartojamos pakels žmogų į aukštesnį sąmonės lygmenį.
Bhadžianos yra tos pačios mantros tik ne kartojamos, deklamuojamos, bet giedamos.
Sanskrito mantrose slypi didelė dvasinė galia, leidžianti perkeisti tiek fizinį pasaulį, tiek dvasinį. Apie jų mistinę jėgą taip pat kalba ir Indijos jogai. Žmonės, kurie tai supranta - trokšta, kad jų namuose būtų giedamos mantros, nes yra paskleidžiama labai daug pozityvios energijos ir visi dalyvaujantys tai pajunta. Mantrų virpesių veikiama, aplinka pasidaro tyra, rami ir pakili.
Bhadžianos skleidžia draugiškumą ir meilę. Jos kviečia dalintis džiaugsmu ir ramybe.
Ričardas, pats turėdamas muziko profesiją, sanskrito mantromis, vedomis ir bhadžianomis pradėjo domėtis 1990-ais metais. Ne kartą lankėsi Indijoje, kur gilino savo bhadžianų giedojimo ir vedinio deklamavimo žinias.
Mantros padeda lengviau pakilti virš aktyvaus proto ir nuo jo pailsėti, atrandant sau pačiam šios akimirkos jėgą, buvimą šioje akimirkoje. Ne „vakar“ ir ne „rytoj“, bet „čia“ ir „dabar“.

moment of Bhajans with ričardas in LITHuANIA DURING AKANDA BHAJANS, 9 NOVEMBER 2019:

bhajans in vilnius:

moment of Bhajans with ričardas in ukraine, odessa:

 


*   *   *   *   *
Mantras / Bhajans / Vedas by Ričardas Kairaitis

Om Gham Ganapataye Namaha:
https://youtu.be/00REqTTqMwc

Subrahmanjam:
https://www.youtube.com/watch?v=DzMvZ9jS9-o&feature=youtu.be

Moment of bhajans with Ričardas in Lithuania during Akanda Bhajans, 9 November 2019:
https://www.youtube.com/watch?v=rTzA4Nk6lYw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3P9FtT3LTekw-V0KoMprVEXdxL201_wGuG_fqXo_AoD6d5WCL2EnolWPA

 Bhajans performed during Mahashivaratri:

Yagya:

"Amžinoji ugnis" ir "Arunačiala Šiva":

LIETUVIŠKOS GIESMĖS

"Tegul meilė iš mūsų širdių ...":

Karolina Kunčinaitė (Felt pictures) and Ričardas Kairaitis (music):

Sutartinė atliekama kartu su indų muzikantu Dhroeh Nankoe:
Plačiau apie Dhroeh Nankoe: http://dhroehnankoe.nl/about

Rasos šventės akimirkos, daina "Gabija":

Giesmė "Amžinoji ugnis":

Daina "Meilės erdvė":

Daina rusų kalba - "Рассветная":

*   *   *   *   *
Jeigu norite, kad jus informuotų, kai vyksta bhadžianų, mantrų giedojimai - parašykite, prašom šiuo adresu - strazdo@gmail.com