Bhadžanų popietė su Ričardu

DALYVAUJA: 
Ričardas Kairaitis (vokalas, harmonium);
Saulius Kairaitis (bosinė gitara);
Arminas Valūnas (džiambė).
 
DATA, LAIKAS: INFORMACIJA BUS PASKELBTA VĖLIAU
 
VIETA: ...   ...   ...
REGISTRACIJA: ...

Bhadžana (sanskr. bhajana: bhā – šviesa, jana – žmonės) – giesmė apie meilę Dievui; mantros, eilės, frazės, kurioms pritaikyta muzika.

Bhadžanų giedojimas – tai viena iš dvasinės praktikos formų, kai meditacinė būsena susilieja su mantrų, Dievo vardo kartojimu ir muzika. Paprastai bhadžanos giedamos sanskrito ar hindi kalba, akompanavimui pasitelkiant įvairius instrumentus (tiek tradicinius, tiek šiuolaikinius) ar tiesiog ritmo plojimą rankomis.

Bhadžanos dažniausiai giedamos kirtano būdu, kai giesmę veda vedantysis, o visi giedantieji ją atkartoja. Tokiu būdu sukuriamas ypatingas ritmo, bendrumo, vienio jausmas, leidžiantis visiems pasinerti į ypatingą ramybės, meilės ir harmonijos su savimi bei visu supančiu pasauliu būseną.


VEDANTYSIS: Ričardas Kairaitis. Turėdamas muziko profesiją, sanskrito mantromis, vedomis ir bhadžanomis pradėjo domėtis 1990-aisiais. Ne kartą lankėsi Indijoje, kur gilino savo bhadžanų giedojimo ir vedinio deklamavimo žinias.
“Mantros padeda lengviau pakilti virš aktyvaus proto ir nuo jo pailsėti, atrandant sau pačiam šios akimirkos jėgą, buvimą joje. Ne „vakar“ ir ne „rytoj“, bet „čia ir dabar“. 
DALYVAUJA: 
Ričardas Kairaitis (vokalas, harmonium);
Saulius Kairaitis (bosinė gitara);
Arminas Valūnas (džiambė).
 
DATA, LAIKAS: INFORMACIJA BUS PASKELBTA VĖLIAU
VIETA: ...   ...   ...
REGISTRACIJA: ...

*   *   *   *   * 

  Mantra yra tai, kas sujungia fizinį ir dvasinį pasaulį į viena. Sanskrito mantros „gimė“ didiesiems Indijos jogams po gilių meditacijų ir pasinėrimo į savo Tikrąjį „Aš“, Savastį ir jos buvo perduodamos iš lūpų į lūpas ... Taip atsirado ir vedos. Vedos nėra kokios nors vienos šalies išskirtinė nuosavybė. Nors ištakomis laikoma Indija, jos yra visuotinės ir nepriklauso kokiai nors vienai kultūrai.
Giedantys sanskrito mantras, o taip pat jas girdintys, prisiliečia prie kažko labai sakralaus. Skiemuo „man“ žymi tyrinėjimo procesą, o „tra“ reiškia gebėjimą pereiti, persikelti, išsilaisvinti, išsigelbėti. Mantra yra tai, kas gelbsti, protui į ją koncentruojantis. Mantros yra skiemenys, žodžiai, frazės ir eilės, kurios kartojamos pakels žmogų į aukštesnį sąmonės lygmenį.
Bhadžianos yra tos pačios mantros tik ne kartojamos, deklamuojamos, bet giedamos.
Sanskrito mantrose slypi didelė dvasinė galia, leidžianti perkeisti tiek fizinį pasaulį, tiek dvasinį. Apie jų mistinę jėgą taip pat kalba ir Indijos jogai. Žmonės, kurie tai supranta - trokšta, kad jų namuose būtų giedamos mantros, nes yra paskleidžiama labai daug pozityvios energijos ir visi dalyvaujantys tai pajunta. Mantrų virpesių veikiama, aplinka pasidaro tyra, rami ir pakili.
Bhadžianos skleidžia draugiškumą ir meilę. Jos kviečia dalintis džiaugsmu ir ramybe.
Ričardas, pats turėdamas muziko profesiją, sanskrito mantromis, vedomis ir bhadžianomis pradėjo domėtis 1990-ais metais. Ne kartą lankėsi Indijoje, kur gilino savo bhadžianų giedojimo ir vedinio deklamavimo žinias.
Mantros padeda lengviau pakilti virš aktyvaus proto ir nuo jo pailsėti, atrandant sau pačiam šios akimirkos jėgą, buvimą šioje akimirkoje. Ne „vakar“ ir ne „rytoj“, bet „čia“ ir „dabar“.


*   *   *   *   *
moment of Bhajans with ričardas in LITHuANIA DURING AKANDA BHAJANS, 9 NOVEMBER 2019:

bhajans in vilnius:

moment of Bhajans with ričardas in ukraine, odessa:

   
*   *   *   *   *

Om Gham Ganapataye Namaha:
Subrahmanjam:
https://www.youtube.com/watch?v=DzMvZ9jS9-o&feature=youtu.be

Moment of bhajans with Ričardas in Lithuania during Akanda Bhajans, 9 November 2019:
https://www.youtube.com/watch?v=rTzA4Nk6lYw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3P9FtT3LTekw-V0KoMprVEXdxL201_wGuG_fqXo_AoD6d5WCL2EnolWPA

Bhajans performed during Mahashivaratri:

Yagya:

"Amžinoji ugnis" ir "Arunačiala Šiva":

"Nirvana Šatakam" lietuviškai:

НИРВАНА ШАТАКАМ на русском:

https://www.youtube.com/watch?v=Rwf4eUxmbsU&list=PL9aSSnlGt7CMELC53JQkVm1yXRMyvqDJN&index=2

*   *   *   *   *

LITHUANIAN SONGS:

"Tegul meilė iš mūsų širdių ...":

Karolina Kunčinaitė (Felt pictures) and Ričardas Kairaitis (music):

Sutartinė atliekama kartu su indų muzikantu Dhroeh Nankoe:
Plačiau apie Dhroeh Nankoehttp://dhroehnankoe.nl/about

Rasos šventės akimirkos, daina "Gabija":

Giesmė "Amžinoji ugnis":

Daina "Meilės erdvė":

Daina rusų kalba - "Рассветная":

*   *   *   *   *
Jeigu norite, kad jus informuotų, kai vyksta bhadžianų, mantrų giedojimai - parašykite, prašom šiuo adresu - strazdo@gmail.com