Gajatri mantra
Tai - visuotinė malda, kuria gali melstis visų šalių ir tikėjimų žmonės.
Gajatri vadinama visų Vedų motina. Tai mantra, kuri saugo ir globoja sielas.
Ja kreipiamasi į aukščiausiąjį visatos Intelektą ir prašoma pažadinti,  padidinti ir sustiprinti žmogaus intelektą, kad per sutelktą dvasinę praktiką (sadhaną) intelektas vestų žmogų į tikslą. Gajatri nemeldžiama pasigailėjimo ar atleidimo, bet prašoma aiškaus intelekto (buddhi), kad jame atsispindėtų neiškreipta tiesa.
Didysis išminčius Višvamitra paliko mums Gajatri kaip stebuklingą formulę, padedančią dvasiškai tobulėti.
Om
Bhur Bhuvah Svaha
Tat Savitur Varėnjam
Bhargo Dėvasja Dhimahi
Dhijo jo Nah Pračiodajat
  1. Om – garsas kaip kūrinijos pagrindas, Brahmanas;
  2. Bhur – Žemė – materialusis lygmuo;
  3. Bhuvah – atmosfera, eteris subtilusis lygmuo;
  4. Svaha – Dangus, sritis viršBhuvah – priežastinis lygmuo;
  5. Tat – TATAI, aukščiausioji Tikrovė, vadinama tiesiog Tatai (arba Tai), nes jos neįmanoma apibūdinti žodžiais;
  6. Savitur – reiškia Saulės deivę Savitrę, kuri prilyginama gyvybę teikiančiai energijai, esančiai saulėje;
  7. Varenjam – garbiname;
  8. Bhargo – spindėjimas, švytėjimas; švietimas;
  9. Devasja – dieviškas spindesys, arba malonė;
Paskutinė eilutė yra malda:
Dhimahi – mes apmąstome, medituojame;
Dhijo Jo Nah – reiškia intelektą;
Pračiodajat – (liet. “Prašau duoti”) prašydami, maldaudami, melsdami.
Gajatri mantra yra malda Dieviškajai Motinai:
“O Dieviškoji Motina, mūsų širdys pilnos tamsos. Prašome, išsklaidyk šią tamsą ir apšviesk mus.”
Galimi ir kiti Gajatri aiškinimai:
“Om, žeme, eteriu ir dangumi kyla aukštyn mūsų malda, Saulės deivę Savitrę garbiname, Dieviškąja šviesa apšviesti intelektą meldžiame.”
“O Aukščiausiasis Viešpatie, gyvenantis mano kūne, prote ir intelekte, spindintis kaip saulė, Tu apdovanoji išmintimi, garbinu Tave. Apšviesk ir išlaisvink mano intelektą, ir tepasiekia jis Tavo dieviško spindėjimo buddhi lygį.”
Paskutiniųjų trijų eilučių aiškinimas:
“Mes medituojame dieviškosios Sąmonės šviesą, kuri ugdo mūsų dvasinio suvokimo galią.”